II etap - Program Kliniczny-Szkoła Psychoterapeutów Indywidualnych i Grupowych Gestalt

— dwuletnie szkolenie po ukończeniu programu podstawowego

 • Termin22 maja 2019
 • Miejsceul.Dąbrowskiego 75/18,Poznań
 • Cena14 580 zł. *

Ukończenie całego cyklu dwóch etapów Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt uprawnia do ubiegania się w procedurze indywidualnej o certyfikat Psychoterapeuty Gestalt w EAGT

Celem szkolenia na II etapie Szkoły Psychoterapii jest nabycie i rozwinięcie praktycznych umiejętności pracy w zawodzie psychoterapeuty Gestalt oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz rozwinięcie umiejętności z zakresu prowadzenia procesu psychoterapii Klienta.
Szkolenie odbywa się w oparciu o osobiste zaangażowanie w proces edukacji Zdobyte kompetencje pozwolą na samodzielne i odpowiedzialne towarzyszenie Klientom w rozwiązywaniu problemów, trudności, leczeniu i rozwijaniu własnego życia. Program szkolenia umożliwia naukę wszystkich istotnych zagadnień które zawiera proces psychoterapii. Dzięki tak ułożonemu programowi będzie można w chronologiczny sposób zdobywać i rozwijać wiedzę i umiejętności Postawy Terapeuty.

Harmonogram:

Pierwszy Rok II Etap

1) Trening Interpersonalny

2) Proces Grupowy - teoria dotycząca procesu grupowego w oparciu o doświadczenie treningu interpersonalnego
+ Współczesne systemy diagnostyczne DSM i ICD , psychopatologia, jednostki chorobowe - teorie osobowości, zdrowie i choroba

3) Kontrakt - zasady i warunki kontraktowania procesu psychoterapii z klientem
+ Współczesne systemy diagnostyczne DSM i ICD , psychopatologia, jednostki chorobowe - teorie osobowości, zdrowie i choroba

4) Współczesne systemy diagnostyczne DSM i ICD , psychopatologia , jednostki chorobowe – teorie osobowości, zdrowie i choroba
+Kodeks Etyki Psychoterapeuty Gestalt
+Proces Psychoterapii - Warunki formułowania diagnozy w oparciu o Diagnozę Fenomenologiczną

5) Gestaltowskie procedury językowe - dialog terapeutyczny
+ Egzamin- Współczesne systemy diagnostyczne DSM i ICD, psychopatologia , jednostki chorobowe

6 Autodiagnoza- koncepcja zaburzeń w Gestalt

7) Gestaltowska koncepcja rozwoju - diagnoza klienta w oparciu o polifoniczny rozwój dominiów w polu

8) Praca z grupą - teoria dotycząca procesu grupowego w oparciu o doświadczenie treningu interpersonalnego

9) Techniki i narzędzia Gestalt

10 )Psychosomatyka - praca z symptomem, objawem

11) Zjawisko oporu w procesie psychoterapii, mechanizmy unikania kontaktu, praca z oporem.

12) Wybrane problemy kliniczne: zaburzenia lękowe, nerwice - praca z klientem w podejściu Gestalt

Drugi Rok II Etap

1) Wybrane problemy kliniczne: depresja, żałoba, myśli samobójcze - praca z klientem w podejściu Gestalt

2) Praca ze wstydem i poczuciem winy. Dotyk i etyka w kontakcie fizycznym w procesie psychoterapii Gestalt

3) Proces psychoterapii - wyznaczniki ewaluacji, zmiany klienta, holistyczna jakość zmian kontaktu, fazy procesu psychoterapii momenty kluczowe.

4) Metodyka pracy z ciałem w Gestalt w oparciu o rozwój psychoruchowy dziecka - twórcze przystosowanie. Taniec i ruch jako narzędzia psychoterapii Gestalt ( Na bazie teorii analizy bioenergetycznej Lowena )

5) Wybrane problemy kliniczne: trauma, PTSD - praca z klientem w podejściu Gestalt

Praca terapeutyczna z osobami LGBTQ+

6) Wybrane problemy kliniczne: zjawisko kryzysu - praca z klientem w kryzysie

7) Praca z grupą - na bazie procesu grupy

8) Wybrane problemy kliniczne : uzależnienia - pomoc w podejściu Gestalt

9) Podstawy Terapii Gestalt -dialog, relacja, pole, świadomość w procesie psychoterapii Gestalt

10) Praca z dzieckiem, nastolatkiem w systemie rodzinnym w ujęciu Gestalt

11)Teoria Self. Diagnoza teoretyczna i kliniczna

12) Podsumowanie szkolenia - wyłaniający się osobisty styl terapeuty Gestalt.
Oficjalne zakończenie szkolenia

Program zawiera łącznie:

100 godzin superwizji grupowej
408 godzin zajęć merytorycznych

 

Zajęcia

 • I ROK SZKOŁY 2 Etap

1) 22-26 maja 2019 Trening Interpersonalny
2) 21-23 czerwca 2019
3) 13-15 września 2019
4) 04-06 października 2019
5) 8-10 listopada 2019
6) 13-15 grudnia 2019
7) 10-12 stycznia 2020
8) 21-23 lutego 2020
9) 13-15 marca 2020
10) 24-26 kwietnia 2020
11) 29-31 maja 2020
12) 19-21 czerwca 2020

 • I ROK SZKOŁY 2 Etap

1) 11-13 września 2020
2) 23-25 października 2020
3) 20-22 listopada 2020
4) 18-20 grudnia 2020

Dalsze terminy (na 2021 r) zostaną podane w późniejszym czasie.

Godziny zajęć

Zajęcia będą odbywały się w weekendy.

pt. 15.00 – 20.00
sb. 9.00 – 20:00 (13.00-15.00 przerwa obiadowa)
ndz. 9.00 – 15.00

Łącznie20 godzin zegarowych. Zajęcie będą odbywały się w max. 15 osobowych grupach wymagających aktywności własnej uczestników.

 

Prowadzący

Zajęcia poprowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra psychologów i psychoterapeutów pracująca zgodnie ze standardami EAGT:

 • Aleksandra Replin
 • Jolanta Cieplińska
 • Marta Rommel
 • Jacek Panster
 • Karol Białkowski
 • Małgorzata Justyńska-Szopa
 • Marzena Niewczas
 • Piotr Joachimiak

Zapisy

Przed dokonaniem wpłaty prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia z potwierdzeniem z biura o przyjęciu zgłoszenia.

* Uwagi

Przed rozpoczęciem szkolenia WSPG zawiera umowę szkoleniową na okres 2 lat.

Cena:

wpisowe 700zł (należy uiścić do 30 kwietnia 2019)+1x 1020 zł + 13 x 520 zł + 10 x 610 zł = 14 580 zł

w tym:
3 rok (700 zł )+ 1 x 1020 zł + 3 x 520 zł + 8 x 610 zł = 8160 zł

4 rok 2 x 610 zł +10 x 520 = 6420 zł

Łączny koszt: 14 580 zł.

Cena szkolenia nie obejmuje kosztów egzaminu po II roku szkolenia.

Każdy warsztat należy opłacić do 5 dni przed rozpoczęciem zjazdu.

Więcej informacji udzieli: gestalt.wspg@gmail.com

organizacyjnych: Emilia Broniewska-Nawrot 608 183 047
merytorycznych: Aleksandra Replin, 503 779 077

Obecnie WSPG jest w procesie akredytacji w (EAGT) European Association for Gestalt Therapy. Do czasu jej uzyskania studenci mają możliwość ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty EAGT bezpośrednio w tymże stowarzyszeniu.

Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.Kontakt  →

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.