II etap - Program Kliniczny-Szkoła Psychoterapeutów Indywidualnych i Grupowych Gestalt

— dwuletnie szkolenie po ukończeniu programu podstawowego

 • Termin16 maja 2018
 • Miejsceul.Dąbrowskiego 75/18,Poznań
 • Cena14 500 zł. *

Ukończenie całego cyklu dwóch etapów Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt uprawnia do ubiegania się w procedurze indywidualnej o certyfikat Psychoterapeuty Gestalt w EAGT

Celem szkolenia na II etapie Szkoły Psychoterapii jest nabycie i rozwinięcie praktycznych umiejętności pracy w zawodzie psychoterapeuty Gestalt oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz rozwinięcie umiejętności z zakresu prowadzenia procesu psychoterapii Klienta.
Szkolenie odbywa się w oparciu o osobiste zaangażowanie w proces edukacji Zdobyte kompetencje pozwolą na samodzielne i odpowiedzialne towarzyszenie Klientom w rozwiązywaniu problemów, trudności, leczeniu i rozwijaniu własnego życia. Program szkolenia umożliwia naukę wszystkich istotnych zagadnień które zawiera proces psychoterapii. Dzięki tak ułożonemu programowi będzie można w chronologiczny sposób zdobywać i rozwijać wiedzę i umiejętności Postawy Terapeuty.

Harmonogram:

Pierwszy Rok II Etap

1) Trening Interpersonalny

2) Proces Grupowy - teoria dotycząca procesu grupowego w oparciu o doświadczenie treningu interpersonalnego
+ Współczesne systemy diagnostyczne DSM i ICD , psychopatologia, jednostki chorobowe - teorie osobowości, zdrowie i choroba

3) Kontrakt - zasady i warunki kontraktowania procesu psychoterapii z klientem
+ Współczesne systemy diagnostyczne DSM i ICD , psychopatologia, jednostki chorobowe - teorie osobowości, zdrowie i choroba

4) Współczesne systemy diagnostyczne DSM i ICD , psychopatologia , jednostki chorobowe – teorie osobowości, zdrowie i choroba
+Kodeks Etyki Psychoterapeuty Gestalt
+Proces Psychoterapii - Warunki formułowania diagnozy w oparciu o Diagnozę Fenomenologiczną

5) Gestaltowskie procedury językowe - dialog terapeutyczny
+ Egzamin- Współczesne systemy diagnostyczne DSM i ICD, psychopatologia , jednostki chorobowe

6 Autodiagnoza- koncepcja zaburzeń w Gestalt

7) Gestaltowska koncepcja rozwoju - diagnoza klienta w oparciu o polifoniczny rozwój dominiów w polu

8) Praca z grupą - teoria dotycząca procesu grupowego w oparciu o doświadczenie treningu interpersonalnego

9) Techniki i narzędzia Gestalt

10 )Psychosomatyka - praca z symptomem, objawem

11) Zjawisko oporu w procesie psychoterapii, mechanizmy unikania kontaktu, praca z oporem.

12) Wybrane problemy kliniczne: zaburzenia lękowe, nerwice - praca z klientem w podejściu Gestalt

Drugi Rok II Etap

1) Wybrane problemy kliniczne: depresja, żałoba, myśli samobójcze - praca z klientem w podejściu Gestalt

2) Praca ze wstydem i poczuciem winy. Dotyk i etyka w kontakcie fizycznym w procesie psychoterapii Gestalt

3) Proces psychoterapii - wyznaczniki ewaluacji, zmiany klienta, holistyczna jakość zmian kontaktu, fazy procesu psychoterapii momenty kluczowe.

4) Metodyka pracy z ciałem w Gestalt w oparciu o rozwój psychoruchowy dziecka - twórcze przystosowanie. Taniec i ruch jako narzędzia psychoterapii Gestalt ( Na bazie teorii analizy bioenergetycznej Lowena )

5) Wybrane problemy kliniczne: trauma, PTSD - praca z klientem w podejściu Gestalt

6) Wybrane problemy kliniczne: zjawisko kryzysu - praca z klientem w kryzysie

7) Praca z grupą - na bazie procesu grupy

8) Wybrane problemy kliniczne : uzależnienia - pomoc w podejściu Gestalt

9) Podstawy Terapii Gestalt -dialog, relacja, pole, świadomość w procesie psychoterapii Gestalt

10) Praca z dzieckiem, nastolatkiem w systemie rodzinnym w ujęciu Gestalt

11)Teoria Self. Diagnoza teoretyczna i kliniczna

12) Podsumowanie szkolenia - wyłaniający się osobisty styl terapeuty Gestalt.
Oficjalne zakończenie szkolenia

Program zawiera łącznie:

100 godzin superwizji grupowej
400 godzin zajęć merytorycznych

 

Zajęcia

 • I ROK SZKOŁY 2 Etap

1) 16–20 maja 2018-trening interpersonalny (40 godzin)
2) 08–10 czerwca 2018

3) 06–08 lipca 2018
4) 28-30 września 2018
5) 26-28 października 2018
6) 23–25 listopada 2018

7) 14-16 grudnia 2018
8) 25-27 stycznia 2019
9) 22-24 lutego 2019
10) 29-31 marca 2019
11) 26-28 kwietnia 2019
12) 24-26 maja 2019

Dalsze terminy zostaną podane w późniejszym czasie.

Godziny zajęć

Zajęcia będą odbywały się w weekendy.

pt. 15.00 – 20.00
sb. 9.00 – 19:00 (13.00-15.00 przerwa obiadowa)
ndz. 9.00 – 15.00

Łącznie20 godzin zegarowych. Zajęcie będą odbywały się w max. 15 osobowych grupach wymagających aktywności własnej uczestników.

 

Prowadzący

Zajęcia poprowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra psychologów i psychoterapeutów pracująca zgodnie ze standardami EAGT:

 • Aleksandra Replin
 • Jolanta Cieplińska
 • Marta Rommel
 • Dorota Jadwiga Szmatuła
 • Jacek Panster
 • Małgorzata Justyńska-Szopa
 • Marzena Niewczas
 • Piotr Joachimiak

Zapisy

Przed dokonaniem wpłaty prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia z potwierdzeniem z biura o przyjęciu zgłoszenia.

* Uwagi

Przed rozpoczęciem szkolenia WSPG zawiera umowę szkoleniową na okres 2 lat.

Cena:
I rok: 700 zł (wpisowe) +  8 x 610 zł (warsztaty z superwizją) i 1 x 1020 zł (trening) +                  3x 510zł.(warsztat)= 8130zł.
II rok: 2 x 610 zł. 10x 510 zł=6320
Wpisowe: 700 zł

Łącznie:14 450 zł.

Cena szkolenia nie obejmuje kosztów egzaminu po II roku szkolenia.

Każdy warsztat należy opłacić do 5 dni przed rozpoczęciem zjazdu.

Więcej informacji udzieli: gestalt.wspg@gmail.com

organizacyjnych: Emilia Broniewska-Nawrot 608 183 047
merytorycznych: Aleksandra Replin, 503 779 077

Obecnie WSPG jest w procesie akredytacji w (EAGT) European Association for Gestalt Therapy. Do czasu jej uzyskania studenci mają możliwość ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty EAGT bezpośrednio w tymże stowarzyszeniu.

Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.Kontakt  →

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.