I etap - Program Podstawowy

— Pomoc psychologiczna Gestalt w praktyce zawodowej

 • TerminVI edycja - 26 października 2018
 • MiejscePoznań ul. Dąbrowskiego 75/18
 • Cena12 300 zł *

Zapraszamy pedagogów, psychologów, nauczycieli, studentów kierunków humanistycznych, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, inne osoby zainteresowane wykorzystaniem nurtu Gestalt w pracy zawodowej

Co można zdobyć?

 • Umiejętność wykorzystania technik i narzędzi Gestalt w pracy z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi
 • Podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w relacjach interpersonalnych
 • Znajomość procesów indywidualnych i grupowych oraz umiejętność wykorzystania ich w pracy zawodowej
 • Poszerzanie świadomości własnych obszarów psychicznych
 • Poznanie i doświadczenie wielowymiarowości kontaktu psychologicznego
 • Kompetencje (nabycie i doskonalenie) w zakresie skutecznego funkcjonowania w życiu prywatnym i zawodowym

Zapraszamy do udziału w warsztatach odtwarzających warunki, w których używane są umiejętności i wiedza będące przedmiotem szkolenia. Studenci nabywają wiedzę i umiejętność wykonując osobiście praktyczne zadania nazywane treningiem zawodowym. Uzyskują również kompetencje teoretyczne i praktyczne wraz z pogłębieniem procesu rozumienia, świadomości. Utrwalanie umiejętności wiąże się z zaangażowaniem osobistym - symulowanie eksperymentu, doświadczanie, prowadzenie sesji, praktykowanie umiejętności nabytych w grupie.

Rekrutacja

Należy wypełnić i przesłać wypełnioną ankietę, następnie umówić się i odbyć rozmowę rekrutacyjną

Harmonogram

I rok szkoły

 1. Integracja oraz wprowadzenie do filozofii podejścia Gestalt
 2. Korzenie i podstawowe pojęcia w psychoterapii Gestalt
 3. Figura i tło, świadomość, samoregulacja w cyklu Zinkera
 4. Teoria pola, metoda fenomenologiczna oraz dialog egzystencjalny
 5. Trening interpersonalny (5 pełnych dni) - jednocześnie zaliczony jest studentom 1 z wymogów certyfikacji EAGT
 6. Trening interpersonalny (5 pełnych dni) - jednocześnie zaliczony jest studentom 1 z wymogów certyfikacji EAGT
 7. Kontakt terapeutyczny w podejściu Gestalt, kontakt graniczny
 8. Koncepcje zaburzeń cz.1 
 9. Koncepcje zaburzeń cz.2
 10. Podsumowanie pierwszego roku i egzamin

II rok szkoły

 1. Narzędzia, metody i techniki Gestalt, cz.1
 2. Narzędzia, metody i techniki Gestalt, cz.2
 3. Trening terapeutyczny (5 pełnych dni) - jednocześnie zaliczony jest studentom 1 z wymogów certyfikacji EAGT
 4. Trening terapeutyczny (5 pełnych dni) - jednocześnie zaliczony jest studentom 1 z wymogów certyfikacji EAGT
 5. Niektóre zjawiska w relacji terapeutycznej, Etyka w zawodzie psychoterapeuty
 6. Metodyka pracy z ciałem w procesie psychoterapii i pomocy psychologicznej Gestalt
 7. Formy psychoterapii Gestalt
 8. Trening umiejętności psychoterapeutycznych
 9. Zastosowanie podejścia Gestalt w socjoterapii
 10. Zakończenie i podsumowanie procesu edukacji I etapu - Egzamin

Każdy uczestnik otrzyma dyplom poświadczający nabycie umiejętności w zakresie "Pomocy psychologicznej Gestalt w praktyce zawodowej". Zakończenie I etapu (2 – letniego szkolenia) daje możliwość udziału w drugiej (2-letniej) części i zdobycia kwalifikacji w zakresie umiejętności Psychoterapeutycznych i Trenerskich Gestalt

Zajęcia

Terminy

 • I ROK SZKOŁY

1) 26-28 października2018
2) 30 listopada -2 grudnia 2018
3)11-13 stycznia 2019
4) 1-3 lutego 2019
5) i 6) 20-24 marca 2019
Trening interpersonalny (40 h)
7) 5-7 kwietnia 2019

8) 17-19 maja 2019
9) 7-9 czerwca 2019

10) 13-15 września 2019

 

 • II ROK SZKOŁY

11) 25-27 października 2019
12) 15-17 listopada 2019
13)i14) 11-15 grudnia 2019
Trening terapeutyczny (40h)
Dalsze terminy zostaną podane w późniejszym czasie

Program obejmuje 19 zjazdów (w tym: 16 warsztatów weekendowych i dwa 5-dniowe treningi: interpersonalny i terapeutyczny)

Godziny zajęć

Zajęcia będą odbywały się w weekendy.

 • pt. 15.00 – 20.00
 • sb. 9.00 – 19:00 (13.00-15.00 przerwa obiadowa)
 • ndz. 9.00 – 15.00

Łącznie19 godzin zegarowych. Zajęcie będą odbywały się w max. 15 osobowych grupach wymagających aktywności własnej uczestników.

Prowadzący

Zajęcia poprowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra psychologów i psychoterapeutów pracująca zgodnie ze standardami EAGT:

 • Aleksandra Replin
 • Jolanta Cieplińska
 • Marta Rommel
 • Dorota Jadwiga Szmatuła
 • Jacek Panster
 • Karol Białkowski
 • Małgorzata Justyńska-Szopa
 • Marzena Niewczas
 • Krzysztof Juchacz (staż)
 • Iwona Kacyna (staż)
 • Monika Karpowicz(staż)
 • Izabela Jaskólska (staż)
 • Marta Kołacińska (staż)

Zapisy

Przed dokonaniem wpłaty prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia z potwierdzeniem z biura o przyjęciu zgłoszenia.

* Uwagi

Przed rozpoczęciem szkolenia WSPG zawiera umowę szkoleniową na okres 2 lat.

Cena: (VI edycji) 
I rok: 2100 zł (wpisowe) + 8 x 510 zł (warsztaty) i 1 x 1020 zł (trening) = 7200zł
II rok: 8 x 510 zł (warsztaty) i 1 x 1020 zł (trening) = 5100 zł
Wpisowe: 2100 zł 

Każdy warsztat należy opłacić do 5 dni przed rozpoczęciem zjazdu w kwocie 510 zł.

Więcej informacji udzieli: gestalt.wspg@gmail.com

 • organizacyjnych: Emilia Broniewska-Nawrot 608 183 047
 • merytorycznych: Aleksandra Replin, 503 779 077

 

Obecnie WSPG jest w procesie akredytacji w (EAGT) European Association for Gestalt Therapy. Do czasu jej uzyskania studenci mają możliwość ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty EAGT bezpośrednio w tymże stowarzyszeniu.

Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.Kontakt  →

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.