PROWADZĄCY

PROWADZĄCY

(informacje dodawane są na bieżąco)

Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt zaprosiła do udziału i prowadzenia zajęć mistrzowskich gestaltystów z kraju i zagranicy.

Zaproszenie przyjęli:

Ewa Matłosz - Mamak  Ewa mm

 Ewa Matłosz-Mamak -Certyfikowany psychoterapeuta Gestalt od 1997(nr certyfikatu 34), certyfikowany trener Gestalt od 1997 (nr certyfikatu 32), uznane przez FORGE – International Federation of Gestalt Training Organizations, oraz EAGT – European Association for Gestalt Therapy (1997), superwizor kontraktowy ITG (2002), Paryska Szkoła Gestalt (L’école Parisienne de Gestalt - międzynarodowy staż we Francji (1999)
Praktyka psychologiczna: prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, edukacja w zakresie psychoterapii w ramach działalności Instytutu Terapii Gestalt od 1997 do 2003, od 1995 praktyka prywatna.
Działalność redakcyjna w czasopiśmie Gestalt, od 1997 do 2003.
Członkostwo: Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków (PSPP), Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt, Polska Federacja Psychoterapii, European Association for Psychoterapy (EAP)

Julianne Appel-Opper   JAO

 Julianne Appel-Opper, Psycholog, Psycholog Psychoterapeuta, Zarejestrowana w UKCP Integratywny Gestalt Psychoterapeuta, MUKAHPP, opiekun, wizytujący wykładowca w międzynarodowych instytutach szkolenia psychoterapeutycznego, np. Norwegia, Rumunia, Wielka Brytania od 2001 roku. Ma 30-letnie doświadczenie kliniczne. Przez 12 lat mieszkała i pracowała w różnych krajach, od 2006 roku prowadzi prywatną praktykę w Berlinie.
Julianne przeszkoliła się w niemieckim Instytucie Fritza Perlsa w Gestaltpsychoterapii Integracyjnej; w latach 2002-2006 dołączyła do grupy CPD zajmującej się problematyką psychoanalizy relacyjnej / psychoterapii oraz istotnej neurobiologii stosowanej w psychoterapii w Wielkiej Brytanii. Była członkiem Intern. Stowarzyszenie psychoanalizy relacyjnej.
Jest założycielką i dyrektorką "Relacyjnej żywej psychoterapii ciała w Berlinie, rozwijającej ucieleśnione interwencje i eksperymenty". Od wielu lat oferuje warsztaty konferencyjne i wykłady na arenie międzynarodowej. Jej publikacje obejmują na przykład The British Gestalt Journal, amerykański magazyn Body Psychotherapy Journal, The British Journal of Psychotherapy Integration oraz w książce About Relational Body Psychotherapy.
www.thelivingbody.de


Jacek Panster  JACK zdj2

 Jacek Panster jest dyplomowanym psychoterapeutą Instytutu Gestalt w Toronto (GIT, 2004). Posiada uprawnienia do pracy indywidualnej i grupowej, w tym rekomendację trenerską II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jestabsolwentem 3-letniego programu Instytutu Integratywnej Pracy z Ciałem i Terapii Ruchem z Anglii (IBMT, 2014) i 2,5-letniego szkolenia z Rozwojowej Psychoterapii Somatycznej (DSP, 2018). W ramach własnej działalności „Poza Granice” prowadzi psychoterapię indywidualną, autorskie warsztaty rozwojowe i szkoleniowe dla terapeutów-praktyków. Wcześniej w zespole Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie, od 2017 roku jest trenerem szkoleniowym w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt w Poznaniu. W praktyce indywidualnej i grupowej łączy podejście somatyczne i rozwojowe w ramach psychoterapii Gestalt. Dużą wagę przywiązuje do relacji - również w obszarze fundamentalnego kontaktu człowieka z naturą - która wspiera zmianę.

Giovanni Turra  GIOWANI2

Giovanni Turra - Psycholog, psychoterapeuta, czlonek EAGT i trener w Gestalt Therapy Kairos Institute w Wenecji (Włochy). Były profesor na magisterskich “Studiach nad śmiercią i końcem życia” Uniwersytetu Padova (Włochy), obecnie współpracuje jako nauczyciel - trener z Wileńskim Instytutem Gestalt w Wilnie (Litwa), Instytutem Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie (Polska) i Nepalskim Instytutem Gestalt w Kathmandu (Nepal). Ma także stopień magisterski z muzyki i certyfikat z “Performance psychology” od “International Society for the Study of Tension in Performance di Northwood” (Wielka Brytania). Założył Arts Wellness, psychologiczne i psychoterapeutyczne centrum usług dla artystów scenicznych. Ma ponad dwadzieścia pięć lat doświadczenia w pracy z ludźmi w różnych środowiskach - od szpitali, poprzez wspólnoty, pracę w dziedzinie praw człowieka ( był członkiem Międzynarodowych Brygad Pokoju i pracował w obszarach konfliktu w Guatemali i na Sri Lance) aż po prywatną praktykę.


Alicja Gruszka-Nowak  a1

 

Alicja Gruszka-Nowak - Certyfikowana Psychoterapeutka Gestalt (Instytut Terapii Gestalt, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt, Europejski Certyfikat Psychoterapeuty, Europejski Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt) oraz Instruktorka Improwizacji Ruchu i Symboliki Ciała (Instytut Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen, 576 h aktywnego udziału w programie).
Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych, a także projektuje i realizuje autorskie warsztaty rozwoju osobistego, oparte o improwizację ruchowo-taneczną, choreoterapię i pracę z ciałem w podejściu Gestalt, m.in. Laboratorium Choreoterapii, Ciałokształt Relacji-wraz z Jackiem Pansterem.
Prowadzi zajęcia pracy z ciałem i ruchem w Instytucie Gestalt w Krakowie, a także na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Bardzo ważny jest dla niej nieustanny rozwój własnych umiejętności, dlatego regularnie uczestniczy w warsztatach, projektach i konferencjach z obszaru psychoterapii, tańca, ruchu, performance’u i pracy zorientowanej na ciało.
W odkrywaniu cielesnego wymiaru istnienia wspiera osoby, z którymi spotyka się pracując w gabinecie, prowadząc warsztaty czy wspólnie tańcząc.
Więcej informacji na: www.psychoterapia-gestalt.pl, www.warsztaty-gestalt.pl

 

 

 

Iwona Kacyna  37554937 834348383621456 5334638201002786816 nbc2

 Iwona Kacyna-Terapeutka/ counsellor Gestalt z certyfikatem Centrum Counsellingu Gestalt we współpracy z Associazione Italiana di Counselling – Firenze. Absolwentka szkolenia -w trakcie certyfikacji na trenera Tre- TRAUMA RELEASING EXERCISES. ĆWICZENIA UWALNIAJĄCE OD STRESU I TRAUMY.W trakcie szkolenia Somatic Sxperiencing-pracy z traumą, z certyfikatem ukończenia Somatic Experiencing- Intro.Ukończyła szkolenie z kinezjologii edukacyjnej metodą Dennisona, 3-letni kurs dietetyki chińskiej, masażu i refleksoterapii.

Pracuje w terapii indywidualnej oraz prowadzi warsztaty rozwojowe, łącząc podejście terapeutyczne z szeroko rozumianą pracą z ciałem i indywidualnymi wartościami duchowymi. Istotnymi wartościami są dla niej autentyczność i akceptacja.

Prowadzi kręgi kobiet od 2000r oraz kręgi kobiet i mężczyzn od 2012r.

 

Krystyna Ablewicz  KrystynaAblewicz

 Krystyna Ablewicz - Kraków
Psychoterapeutka Gestalt w trakcie szkolenia (IV rok w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie) ze stażem na Oddziale Psychiatrycznym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie.
Certyfikowana absolwentka The European Shiatsu School w Warszawie w zakresie praktyki Shiatsu Bodywork.
Z wykształcenia i zawodu pedagog, nauczyciel akademicki w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, od ponad 30 lat biorący udział w kształceniu pedagogów społecznych, m.in. w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz tworzenia relacji pedagogicznej. Posiada Certyfikat Tutora wydany przez Collegium Wratislavience (nr 09/VIII/ST/20). Wolontaryjnie prowadzi Doradztwo Pedagogiczne dla studentów pedagogiki, a z zamiłowania „daje” Shiatsu przyjaciołom. Bliska jest jej holistyczna koncepcja człowieka oraz przekonanie, że potrzeba rozwoju nie zna wieku.

Agnieszka Nawrot  zdjeEcie 1 of 7

 Agnieszka Nawrot, Psychoterapeutka Gestalt ( Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt), tłumaczka, masażystka dźwiękiem wg Petera Hessa. W swoim życiu i pracy praktykuje również TRE (Ćwiczenia Uwalniające Traumę), Łagodną Bioenergetykę, QEC (Coaching Energii Kwantowej) oraz Aromaterapię wg Young Living.
Prowadzi swój ośrodek Nauki Terapii i Rozwoju w Częstochowie oraz współpracuje z Ośrodkiem Psychoterapii Gestalt Sady w Warszawie. W swojej pracy zajmuje się głównie psychoterapią indywidualną dorosłych, warsztatami rozwojowymi oraz tłumaczeniem ustnym.
Najważniejsze są dla niej relacje, a wymiarem Miłości w terapii czas i uwaga. Pasjonuje ją pasja, żywotność, zdrowie, swobodny przepływ energii, fizyka kwantowa, minimalizm i komunikacja międzygatunkowa.
Więcej na www.natero.pl

Marga Lambeck 12376312 1095968177091667 804137691721118863 n

 Marga Lambeck (1960)

Jestem psychologiem, psychoterapeutą Gestalt, AquaTherapist i członkiem NVAGT, NAP, EAGT z ECP i WABA.
Skończyłam moją edukację Gestalt w NSG Amsterdam w 1991 roku.
W Holandii, a także za granicą jestem również wykładowcą, promotorem i trenerem nauczycieli w Gestaltterapy & AquaGestalt.
Jestem autorem książki o grouptherapy i różnych artykułów na temat stresu, traumy i AquaGestalt.
Mam ponad 35-letnie doświadczenie w opiece psychiatrycznej, opiece społecznej, edukacji i (stres) badaniach.
Obecnie pracuję we własnej praktyce "SULIS" razem z moim mężem Marcelem Baars.
Pracujemy głównie z osobami cierpiącymi na stres i wypalenie; uraz; depresja; zmęczenie i ból przewlekłej choroby na poziomie fizycznym, psychicznym, umysłowym, emocjonalnym i energetycznym.
Główne tematy w moim życiu to rozwój osobisty, inspiracja i uzdrowienie.
Dla mnie skargi i przeszkody w toku życia są zaproszeniem do połączenia się z prawdziwą naturą ludzkości.
Bardzo ekscytujący proces!
Od 2008 roku wyspecjalizowałam się i kontynuowałam edukację w różnych formach terapii wodnych zarówno w Holandii, jak i w Szwajcarii i Austrii.
Chcę wspomnieć o Halliwick, Watsu, Healing Dance, Ai-Chi, AquaYoga i Integrative Aquatic Therapy.
"Narodziny" AQUAGESTALT (włączenie AquaTherapy do Gestaltterapy) były logiczną kontynuacją!
Specjalne efekty pracy w ciepłej wodzie są dla mnie wspaniałym źródłem inspiracji.
Naprawdę, nigdzie nie można osiągnąć głębszego stopnia relaksu i transformacji, jak w ciepłej wodzie ....
www.sulis-therapy.com

 

Autorskie warsztaty ARTERAPII poprowadzą twórcy:

Joanna Mikołajczyk
Afroterapia

https://www.facebook.com/arunastudiogdansk/

Maciej "Mustafa" Giżejewski
AfroPolski
www.afropolski.pl

https://www.youtube.com/watch?v=725UFlynT9s

 

Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.Kontakt  →

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.